Mihi

Mihi

Hūtia te rito o te harakeke
Kei hea te kōmako e kō
Kī mai koia ki au
He aha te mea nui o te ao
Mākū e kī atu
He tangata, he tangata, he tangata

E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangaranga māhā o ngā mātā waka o ngā uri o rātou mā, me ngā tāngata katoa i te motu, tēnei te mihi ki a koutou.

Naumai haere mai ki tenei wāhanga o te whārangi, he ara ki ngā rangahau Māori.

Tēnā koutou, tēnā tātou katoa

© Auckland Council